12
sierpień

Spotkanie

Najważniejsza jest dla nas rozmowa z Klientem, zrozumienie jego potrzeb i gustów.